M.İ.T. PERSONEL İHTİYACININ BELİRLENMESİ VE ADAYLARDA ARANAN ŞAR

. Personel İhtiyacının Belirlenmesi

Millî İstihbarat Teşkilâtı�nın faaliyet alanı, personelin çok çeşitli akademik geçmişe ve kabiliyete sahip olmalarını gerektirmektedir.

Etkili bir şekilde faaliyet gösterebilmek için Teşkilât, yalnızca İstihbarat Görevlilerine değil aynı zamanda; Bilgisayar Uzmanlarına, Mühendislere, Teknikerlere, Mütercimlere de ihtiyaç duymaktadır.

Teşkilât, gelişme hedeflerini gerçekleştirme amacına yönelik olarak personel politikasını planlı bir şekilde uygulamaktadır. Bu çerçevede, belirtilen görevlerde en uygun kişilere ulaşabilmek amacıyla, ihtiyaç halinde gazete ilanı yoluyla duyurularda bulunulmaktadır. Ayrıca bu duyurular Web Sayfamız aracılığı ile de yapılmaktadır.

İlan yoluyla belirtilen branşların dışında da ihtiyaç duyulduğunda personel alınmaktadır. Yaygın bir alım olmadığından ilan ile duyurulmaya gerek görülmeyen branşlar, başvuru adresimize gönderilen iş isteklerini havi dilekçelerin değerlendirilmesi suretiyle karşılanmaktadır. Her Türk vatandaşı Anayasanın 74 üncü maddesinde belirtilen dilekçe hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde, Millî İstihbarat Teşkilâtına dilekçe ile iş müracaatında bulunan her şahsa başvuru sonucu, elektronik ortamda veya posta yoluyla bildirilmektedir.

2. Adaylarda Aranan Şartlar

Teşkilâtımızda istihdam edilecek adaylarda aşağıdaki nitelikler aranmaktadır.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartları taşımak,

- Teşkilâtımız mevzuatına göre atanmaya engel hali bulunmamak,

- Fakülte ve yüksek okul mezunları için 30 yaşını doldurmamış olmak, (Dalında doktora veya lisans üstü eğitim yapmış olanlar için 32 yaş esastır.)

- Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olması tercih edilmektedir.

- Eğitim Durumu;

İstihbarat Görevlisi; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler ile Müsteşarlığın ihtiyaç duyacağı diğer yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak, (Yurtdışında bu konularda eğitim veren kurumlardan mezun olanların, Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından verilmiş denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.) ,

Mühendis; Mühendislik Fakültelerinin Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri ile bu konularda eğitim veren ve denkliği onaylanmış yabancı öğrenim kurumlarından mezun olmak,

Mütercim-Tercüman; Yabancı dil eğitimi verilen yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak.

- Sınav Şartı:

İstihbarat Görevlisi; Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) 70 ve üstü, Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP1 puan türünden 85 ve üstü puan almış olmak ,

Mütercim-Tercüman; Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) 80 ve üstü puan almış olmak.

KPDS ve KPSSP1 puanlarının, sınav tarihi itibariyle son iki yıla ait olması gerekmektedir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !